ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji przez placówkę Kraina Marzeń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Administratorem państwa danych osobowych jest: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych polecamy zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną RODO oraz do kontaktu e-mailowego: biuro@krainamarzen.pl

  DWUJĘZYCZNOŚĆ W KRAINIE MARZEŃ

  Dlaczego tak bardzo lubimy metodykę Claire Selby?

  Nasz projekt dwujęzyczności oparty jest o Program Powszechnej Dwujęzyczności, który wykorzystuje pierwszą na świecie, naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, równolegle do języka ojczystego. Mówimy do dzieci po polsku, mówmy też po angielsku. Stosujemy metodę immersji językowej. Małe dziecko jest geniuszem i to czego kiedyś będzie się uczyć z mozołem, do 5-6 roku życia wchłonie jak mleko matki. Claire Selby stworzyła specjalnie wykreowany świat bohaterów, Baby Beetles i Tom and Keri. Dziecko wchodzi do nowej, cudownej, angielskojęzycznej krainy. Krainy piosenek i wpadających w ucho melodii oraz wspaniałych animacji, a także przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych, indywidualnych i grupowych. Kraina ta jest dla niego przyjazna, bo bohaterowie są przyjaźni i…. wcale nie chcą uczyć! Sympatyczne żuczki chcą się tylko bawić, chociaż lubią się bawić mądrze.

  Poznawanie języka obcego, w tym przypadku języka angielskiego, rozwija się w formie spirali językowej (Spiralny System Językowy, Claire Selby). Powoli, stopniowo angielski wybrzmiewa w małych uszkach, zaczynając od pojedynczych słówek, prostych zwrotów, prostych zabaw, do coraz większych i większych zasobów językowych. Wszystko dostosowane jest do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Słowa i zwroty zaczynają być rozpoznawane i rozumiane. Dzięki temu język angielski nigdy nie jest przez dziecko odbierany, jako język obcy. Staje się językiem, z którym są osłuchane i który lubią. Jest wyśpiewany i wytańczony razem z żuczkami Baby Beetles, Misiem Tomem i lalką Keri.

  By uczynić naukę przez zabawę jeszcze bardziej ekscytującą w naszym przedszkolu i żłobku językowym, oprócz materiałów audio i wideo, korzystamy z nowatorskich, miękkich i kolorowych pacynek i maskotek naszych postaci (Baby Beetles, Tom, Keri, Dog, Cat) które dzieci wprost uwielbiają! Pracujemy też z teatrzykiem oraz wszystkimi niezbędnymi narzędziami warsztatu nauczyciela i opiekuna grupy.

  Scenariusze obu serii zostały metodycznie zaplanowane na wszystkie etapy rozwoju dziecka, od urodzenia (oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami), aż do 6 roku życia. Opracowane zostały cztery serie edukacyjne: “Baby Beetles” (wiek 0-4) i “Tom and Keri” (wiek 3-6). Nie chcąc się rozstawać w przyszłości z metodyką edukacji Claire Selby, dzieci mogą kontynuować swoją dwujęzyczność na bazie „DJ and me” (wiek 5-8), „Rock English” (wiek 7-10).