ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji przez placówkę Kraina Marzeń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Administratorem państwa danych osobowych jest: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych polecamy zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną RODO oraz do kontaktu e-mailowego: biuro@krainamarzen.pl

  Drodzy Rodzice, ponieważ dostaliśmy środki na częściowe sfinansowanie pobytu Waszych dzieci w ramach programu Maluch 2017, prosimy o pilne podpisanie Oświadczenia, które znajdziecie u opiekunek w swoich grupach.

  Poniżej treść oświadczenia.

  Potwierdzenie poinformowania Rodziców o zakwalifikowaniu do programu.

  Informuję, że Niepubliczny Żłobek Kraina Marzeń został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH plus” 2017.

  Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko wynosi nie więcej niż 140,00 zł miesięcznie i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych.

  Dofinansowanie zostało przyznane na okres 01.01. 2017 r. do 31.12. 2017 r.

  Zapoznałem się z powyższą informacją.”

  lp.

  imię i nazwisko dziecka data podpis rodzica / opiekuna
  1
  2