ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji przez placówkę Kraina Marzeń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Administratorem państwa danych osobowych jest: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych polecamy zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną RODO oraz do kontaktu e-mailowego: biuro@krainamarzen.pl

  DWUJĘZYCZNOŚĆ W KRAINIE MARZEŃ

  Co mówią specjaliści, mentorzy projektu i sama autorka?

  Claire jest autorką pełnych kursów szkolnych wydawanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press i Foreign Language and Research Press (Chiny). Pracuje również jako doradca BBC Worldwide w zakresie dziecięcej edukacji językowej. Na drodze długoletnich badań i doświadczeń wypracowała unikalną metodę nauczania – Spiral Language System. W metodzie tej  wykorzystuje naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Dziecko kilkuletnie posiada szczególną wrażliwość językową, która sprawia, że drugi język wcale nie musi być dla niego obcy i uczy się go w sposób naturalny tka jak języka ojczystego.  Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Claire Selby za swoją twórczość otrzymała m.in. specjalne nagrody nagrody: „Świat Przyjazny Dziecku” – wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt edukacyjny dla dzieci w organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (2004), Nagroda Komitetu Olimpijskiego w Pekinie za piosenkę olimpijską, wyróżnienie w Cannes dla serialu Tom and Keri przyznane przez Dziecięce Jury (MipJunior 2012), trzy wyróżnienia British Council za publikacje związane z nauczaniem dzieci języka angielskiego.

  Wiek od 0 do ok. 6-8 lat jest okresem szczególnej wrażliwości językowej w życiu dziecka i okresem najbardziej korzystnym dla rozpoczęcia nauki drugiego języka. W tym wieku dzieci mogą, ucząc się drugiego języka, korzystać jeszcze wciąż ze swoich wrodzonych „zdolności uczenia się języka”, które pozwalają im tak skutecznie opanować ich język pierwszy.

  Aby wczesne nauczanie języka drugiego odniosło pożądane skutki, muszą znaleźć w nim zastosowanie podstawowe zasady wychowania dwujęzycznego, wśród których można wymienić m. in.: połączenie działania językowego i nie-językowego, czyli względnienie dziecięcej potrzeby i zdolności uczenia się poprzez własną aktywność, rozwiązywanie problemów i zabawę, uczenia się wszystkimi zmysłami i całym ciałem; autentyczność wypowiedzi formułowanych w drugim języku, czyli użycie ich w funkcji środka komunikacji, interakcji i reprezentacji wiedzy, a jednocześnie dostosowanie stopnia trudności wypowiedzi do możliwości poznawczych dzieci; tworzenie kontekstu sytuacyjnego dla użycia drugiego języka i prezentowanie form językowych zawsze w sytuacjach w pełni zrozumiałych dla dzieci, tak aby miały one możliwość samodzielnego rekonstruowania ich znaczenia; ustną interakcję między osobami dorosłymi i dziećmi – rozwijanie najpierw sprawności ustnych – rozumienia wypowiedzi i mówienia – początkowo naśladowczego, później także kreatywnego, a jednocześnie koncentrację na treści, a nie na formie wypowiedzi; szerokie wykorzystanie elementów muzycznych i fantazyjnych oraz stworzenie dzieciom możliwości doświadczenia i poznania świata poprzez spotkanie z drugim językiem i drugą kulturą. Materiały dydaktyczne Programu Powszechnej Dwujęzyczności doskonale realizują te zasady.

  Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

  Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski

  Biblijna wieża Babel to początek naszych kłopotów we wzajemnej komunikacji językowej. Toteż od zawsze ludzie myśleli, jak sobie z tym problemem poradzić. Były więc bony nauczające języka salonów, sprowadzano nauczycieli „native speakers” do nauki języka obcego. Współcześnie kursy językowe i wyjazdy lingwistyczne są sposobem na pozyskanie kompetencji językowej.

  Znanym jest powiedzenie „czym skorupka za młodu nasiąknie”. Staramy się więc zaczynać naukę języka obcego jak najwcześniej. Mózg dziecka w fazie intensywnego rozwoju odróżnia, przyswaja i porządkuje materiał językowy nawet kilku języków. Zdolność ta zmniejsza się wraz z wiekiem. Wniosek stąd płynący jest więc prosty.

  Zaczynajmy wprowadzać dziecko w świat językowej wieży Babel jak najwcześniej, bo wówczas bez trudu pozna nawet kilka kodów językowych równocześnie. Pozostaje sposób realizacji tego zamierzenia. Powinien być skuteczny i przyjemny dla dziecka, aby nauka nie była nużącym wysiłkiem, lecz zabawą. Z pełnym przekonaniem metodyka chcę rekomendować multimedialną metodę Claire Selby. Autorka po wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi tworzy programy nauki języka angielskiego dla najmłodszych. Zaprasza w nich do przeżywania fascynujących przygód z czwórką kolorowych żuczków (Baby Beetless) oraz z czwórką bajkowych przyjaciół – misiem, lalką, pieskiem i kotkiem (Tom and Keri). Jednostki lekcje – zabawy to miniaturowe bajeczki śpiewane, tańczone pełne emocji i…nauki angielskiego. Program „Dwujęzyczne Dzieci” realizowany metodą Claire Selby to bardzo ciekawa oferta dla żłobków i przedszkoli. Świetna metodycznie, prosta do wdrożenia, angażująca rodziców i opiekunów w żłobkach i przedszkolach.

  Joanna Fabisiak

  Honorowy Ambasador Programu, Poseł na sejm RP

  Trzymiesięczne dziecko potrafi odróżnić pokrewne języki np. kataloński od hiszpańskiego (kastylijskiego). Mózg człowieka dwuletniego posiada najwięcej komórek mózgowych. Nigdy później nie będzie już tak wspaniale wyposażony, więc jeśli prawdą jest to, czego dowodzą naukowcy, to ja wątpliwości nie mam. Mały człowiek to geniusz!

  Co mogę dla niego zrobić? Mogę rozwijać jego niezwykły potencjał. Poprzez wspólną zabawę, poświęcany mu czas i uważność kogoś, kto wie, z kim ma do czynienia. Mogę podarować mu dwujęzyczność. Po co? Aby dać mu więcej szans i możliwości na przyszłość.

  Katarzyna Stoparczyk

  Ambasador Programu „Dwujęzyczne Dzieci”, Polskie Radio Trójka, Telewizja Polska Jedynka