ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji przez placówkę Kraina Marzeń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Administratorem państwa danych osobowych jest: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych polecamy zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną RODO oraz do kontaktu e-mailowego: biuro@krainamarzen.pl

  DWUJĘZYCZNOŚĆ W KRAINIE MARZEŃ

  Z kim współpracujemy?

  Językowe przedszkole i żłobek Kraina Marzeń pracuje pod bezpośrednim patronatem autorki programu Pani Claire Selby, która bardzo wysoko ocenia nasz udział w tworzeniu modelowych rozwiązań nauczania dwujęzycznego w oparciu o wypracowaną przez nią metodykę pracy. Dodatkowo w listopadzie 2014 roku rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowanym przez z-cę dyrektora Instytutu Panią dr Małgorzatę Adams Tukiendorf  w ramach współpracy dwustronnej, która obejmuje min.:

  • Integrowanie działań Uczelni i Krainy Marzeń, które kreuje wizerunek Krainy Marzeń, jako placówki uczącej dla przyszłości;
  • Budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego, jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą akademicką placówkę żłobka i przedszkola językowego w środowisku lokalnym.

  Współpracujemy również z autorką własnego programu nauczania i metodykiem pracy dwujęzycznej Panią Aleksandrą Larysz.

  We współpracy z fachowcami tworzymy, eksperckie rozwiązania, które zaczynają być powielane w całej Polsce, a w przyszłości także w innych krajach świata.

  Współdziałanie z Uniwersytetem Opolskim odbywa się poprzez:

  wsparcie i merytoryczną pomoc przy opracowaniu przez naszych nauczycieli programów autorskich i innych projektów związanych z językiem angielskim

  wsparcie w zakresie organizacji specjalistycznych warsztatów i szkoleń dla naszych nauczycieli, z zakresu języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych

  współpracę związaną z rozwojem i wdrażaniem Programu Powszechnej Dwujęzyczności, na bazie metodyki pracy Claire Selby

  kierowanie studentów na praktyki/staże w naszej placówce

  współpracę w zakresie prowadzonych przez naszych nauczycieli i Uczelnię badań naukowych i projektów